Välkommen

 

Vid valet i september 2018 fick vi Åmålsbornas förtroende

att i ytterligare 4 år leda kommunen framåt.

 

Här presenterar vi Socialdemokraternas i Åmål program för kommunen 2019 - 2022.

 

ETT STABILT ÅMÅL

MED FRAMTIDSTRO

FÖR ALLAS BÄSTA!

 

MED ETT PROGRAM FÖR

EN LEVANDE LANDSBYGD

SKOLAN

 

  • Vi ska se till att det även i framtiden finns kommunal skola på Åmåls landsbygd.
  • Vi ska genomföra en kraftig upprustning av Tösse skola med nya lokaler för förskola och fritidsverksamhet.

KREATIVA NÄRINGAR

 

  • Fengersfors har utvecklats till ett lokalt centrum för utveckling av olika kreativa näringar. Det skapar attraktivitet och ger förutsättningar för ortens tillväxt.
  • Vi ska arbeta för fortsatt utveckling och att ytterligare möjligheter ges för människor att skapa sin egen försörjning inom kulturnäringarna i hela landsbygden.

MÖTESPLATSER, BYGDEGÅRDAR, FÖRENINGSLIV

 

  • Vi ska ge förutsättningar för utveckling av det lokala föreningslivet och aktiviteter i de mindre tätorterna. Då är det viktigt att det finns fungerande mötesplatser där bygden kan träffas; i Edsleskog, Fengersfors, Mo och Berga, Tösse, Tydje och Ånimskog.

SENIOR- OCH ÄLDREBOENDE

 

  • Vi anser att det skall finnas möjlighet att som äldre bo i en annan miljö än den Åmåls centralort erbjuder.
  • Därför skall vi se till att det slall byggas bostäder för äldre också utanför centralorten, anpassade till olika behov och önskemål.

BOSTÄDER

 

På landsbygden finns idag tomter förberedda för nybyggnation.

 

  • Vi vill att det byggs bostäder på dessa tomter. Men det räcker inte.
  • Vi ska också ta fram en ny plan för utvecklingen av tätorterna på Åmåls landsbygd.

LEK- OCH BADPLATSER

 

  • Vi ska se till att lekplatser och badplatser upprustas där så behövs. Det är viktigt att barn och ungdomar vistas i en säker miljö.

CENTRUMUTVECKLING OCH HANDEL

 

Vi ska upprätta ny planer för Tösse och Fengersfors

för utveckling av orterna som centrum för handel och service anpassat till bygdens behov

Följ oss på Facebook

 

Hemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.

 

Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.

 

Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt

Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen

 

Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.

 

Läs mer under sidan Om oss.

 

Ny Föreningslokal från 1 december

 

Nu flyttar Socialdemokraterna till nya föreningslokaler centralt mitt i centrum.

 

De närmaste två veckorna gör vi i ordning lokalen och kommer att ha invigning i samband med Julskylningssöndagen den 2 december.

 

Men redan från lördag 1 december har vi Öppet hus med kaffe och dopp mellan klockan 10-14. Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.