Välkommen

 

Dags att förbereda för 

 

 

ÅRSMÖTE FÖR

ÅMÅLS ARBETAREKOMMUN

TORSDAG 21 MARS KL 18.30

 

Som medlem är årsmötet tillfället som man bäst kan påverka partiets interna arbete under det kommande året.

Det kan du göra med att motionera (dvs skriva förslag) på viktiga frågor som Du anser vara viktiga för partiet. Det kan gälla frågor för kommunen, regionen och även rikspolitik.

 

Vilka personer ser Du helst i partiets styrelse lokalt i Åmål. Har Du ett -eller flera - bra förslag.  Kom in med det!

 

Såväl motioner som nomineringar skall vara partiexpeditionen på Västerlånggatan 9

senast den 8 februari för att styrelsen skall kunna behandla motionerna och valberedningen kunna beakta Ditt förslag.

Våra ledamöter

i Kommunfullmäktige

MED  ETT PROGRAM FÖR

EN LEVANDE LANDSBYGD

SKOLAN


  • Vi ska se till att det även i framtiden finns kommunal skola på Åmåls landsbygd.
  • Vi ska genomföra en kraftig upprustning av Tösse skola med nya lokaler för förskola och fritidsverksamhet.

KREATIVA NÄRINGAR


  • Fengersfors har utvecklats till ett lokalt centrum för utveckling av olika kreativa näringar. Det skapar attraktivitet och ger förutsättningar för ortens tillväxt.
  • Vi ska arbeta för fortsatt utveckling och att ytterligare möjligheter ges för människor att skapa sin egen försörjning inom kulturnäringarna i hela landsbygden.

MÖTESPLATSER, BYGDEGÅRDAR, FÖRENINGSLIV


  • Vi ska ge förutsättningar för utveckling av det lokala föreningslivet och aktiviteter i de mindre tätorterna. Då är det  viktigt att det finns fungerande mötesplatser där bygden kan träffas; i Edsleskog, Fengersfors,  Mo och Berga, Tösse, Tydje och Ånimskog.

SENIOR- OCH ÄLDREBOENDE


  • Vi anser att det skall finnas möjlighet att som äldre bo i en annan miljö än den Åmåls centralort erbjuder.
  • Därför skall vi se till att det slall byggas  bostäder för äldre också utanför centralorten, anpassade till olika behov och önskemål.

BOSTÄDER


På landsbygden finns idag tomter förberedda för nybyggnation.


  • Vi vill att det byggs bostäder på dessa tomter. Men det räcker inte.
  • Vi ska också ta fram en ny plan för utvecklingen av tätorterna på Åmåls landsbygd.

LEK- OCH BADPLATSER


  • Vi ska se till att lekplatser och badplatser upprustas där så behövs. Det är viktigt att barn och ungdomar vistas i en säker miljö.

CENTRUMUTVECKLING OCH HANDEL


Vi ska upprätta ny planer för Tösse och Fengersfors

för utveckling av orterna som centrum för handel och service anpassat till bygdens behov

Följ oss på FacebookHemsidan är mer statisk. Informationen här kommer att ligga kvar över längre tid.


Kortare nyheter och aktuella händelser får Du på vår Facebooksida.


Gilla sidan och följ oss för ständig uppdatering

Kontakt


Västerlånggatan 9

662 31 Åmål

Vi har inte någon anställd. Därför har vi inte någon fast öppettid på expeditionen


Enklast når Du oss genom att sända ett mail. Då kontaktar vi Dig.


Läs mer under sidan Om oss.


Ny Föreningslokal från 1 december

 

Nu har Socialdemokraterna flyttat till nya föreningslokaler centralt mitt i centrum.

 

Ny adress är Västerlånggatan 9 -

alldeles intill gågatan

 

I fönstret hittar du en bildskärm med

veckans aktuella program, möten och träffar.

 

Ofta öppna träffar - då är alla välkomna både medlemmar och andra.

Ett tips: Lördagar har vi oftast öppet för en enkel fika och lite allmänt samtal och en trevligt avbrott på shoppingen

 

Välkommen

 

 

© Copyright. Socialdemokraterna i Åmål 2017 All Rights Reserved.